Barkodlarda Kontrol Basamağı (Check Digit) Hesaplanması

 

Check Digit (Kontrol Basamağı) Nedir?

 

Kontrol basamağı (Check Digit) barkod rakamlarının sonunda bulunan ve kontrol basamağından önceki barkod rakamlarının bir formüle tabi tutulmasından dolayı ortaya çıkan bir rakamdır.

 

Hesaplama nasıl yapılır?

 

Barkod Değeri: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13

1.Adım: Barkod değerinin çift haneleri toplanır.
 X2 + X4 + X6 + X8 + X10 + X12


2.Adım: 1.Adımda çıkan sayı 3 ile çarpılır.


3.Adım: Barkod değerinin tek haneleri toplanır.
 X1 + X3 + X5 + X7 + X9 + X11


4.Adım: 2 nci ve 3 üncü adımda elde edilen sayılar toplanır.


5.Adım: 4 üncü adımda çıkan rakam kendisinden büyük 10 sayısının katından çıkartılır.


Sonuç: 6 ncı adımda elde edilen sayı kontrol basamağı (Check Digit) rakamıdır.

 

Örnek Hesaplama:

 

EAN-13 tipindeki 8697543170035 barkod rakamında 5 kontrol basamağıdır.


Aşağıda hesaplama mantığı adım adım anlatılmıştır.

 

1.Adım: Barkod rakamının çift haneleri toplanır. 6+7+4+1+0+3=21
 

2.Adım: 1.adımda çıkan sayı 3 ile çarpılır. 21*3=63
 

3.Adım: Barkod rakamının tek haneleri toplanır. 8+9+5+3+7+0=32
 

4.Adım: 2 inci adımda elde edilen sayı ile 3 üncü adımda elde edilen sayı toplanır. 63+32=95
 

5.Adım: 4.adımda elde edilen sayı (yukarıda 95  olarak elde edilmiş) kendisinden büyük 10 u katı olan 100 den çıkartılır.100-95=5
 

Sonuç: 6 ncı adımda elde edilen sayı (yukarıda 5  olarak elde edilmiş) kontrol basamağı (Check Digit) rakamıdır.

 Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.