Stok Takip Sistemi


 

Stok Nedir?
 

Ticari faaliyet gösteren işletme veya kurumların faaliyetlerinde kullandığı malzemelerin müşteriye arz edilmeden önceki hali stok olarak adlandırılır.
 

Stok Takip Sistemi Nedir?
 

Kısaca Stok takip sistemi ilgili işletmenin stoklarını kayıt altına tutarak izlemesi yöntemidir.
 

Stok Takip Sisteminin Faydaları Nedir?


Ö 
Ürün bilgisine erişimi hızlandırır.
Ö  Aşırı veya eksik ürün bulundurmayı engeller.
Ö  Ürün kayıplarını azaltır.
Ö  Ürünlerin arz ve taleplerinin zamanında yapılması sağlanır.

 

Stok Takip Sistemi


Stok takip sisteminde en önemli nokta ürünlerin kayıt altına alınmasıdır. Günümüzde ürünlerin kayıt alınmasında en çok tercih edilen sistem ürünlerin barkodlanması yöntemidir.


Barkodlama yönteminin faydaları şunlardır.
 

Doğruluk: En doğru bilgiyi almanızı sağlar, kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır. Benzer ürünler veya benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karışıklığı önler.
Hız:  Hızlı veri girişinin iki önemli faydası vardır.
1. İstenen bilgi elle toplanacak bilginin çok çok üstünde bir hızla ve doğru bir şekilde toplanır.
2. Bu toplanan doğru bilgiler bilgisayar ortamında olduğu için yine çok hızlı bir şekilde bu bilgileri işleyebilecek, değerlendirebilecek kişilere veya ortama ulaşır.
Maliyet: Doğruluğun artması ve veri giriş hızının yükselmesi ile işçilik maliyeti düşecek sistem daha ekonomik olacaktır.
Kullanışlılık: Bu sistem ile güvenilir, detaylı, hızlı bilgiler toplanır. Bu toplanan bilgiler ile sistem daha etkili yönetilebilir.


Stok Takip Sisteminin aşamaları

Bir işletmenin barkod sistemine geçirilme aşamaları işletmenin faaliyet alanına, yapılmak istenilen sistemin şekline bağlı olarak farklılık gösterir. Basit anlamda bir barkod sistemi 2 aşamadan oluşmaktadır.

 

1) Donanım
2) Yazılım

 

Donanım: Ürünlerin takibinde kullanılacak barkodların oluşturulmasında gerekli barkod yazıcılar, barkodların okunması veya bilgisayara aktarılmasında kullanılan barkod okuyucu, el terminali ve barkodun yazdırılacağı etiket vb. her tür malzeme donanım olarak tanımlanabilir. işletmenin yapısı gereği bu donanımlardan hepsine veya bazılarına ihtiyaç duyulabilir.

Yazılım: Ürünlerin takibinin yapılabildiği bilgisayar veya el terminali programlarıdır. işletmenin yapısına bağlı olarak her iki yazılım türü olabileceği gibi sadece bir tür yazılım türü ile de takibat yapılabilir.

Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.